Η υποδομή της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. είναι πλήρης και περιλαμβάνει σύγχρονες εγκαταστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό.

Το 2005 για την πραγματοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος, η εταιρεία μας  προχώρησε στην αγορά νέου οικοπέδου 5.820τ.μ. επί της Λεωφ. Ρόδου Καλιθέας για την δημιουργία νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων

Οι εγκαταστάσεις της Ρόδου στεγάζονται σε λειτουργικούς και άνετους χώρους 2.159,13m².

Για την υποστήριξη των εργασιών της αλλά και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων με οικονομικά και άλλα στοιχεία, η εταιρεία διαθέτει δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικό Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου, το οποίο αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κύκλου εργασιών της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η χρήση ειδικού ERP λογισμικού κατάλληλα παραμετροποιημένου για την πλήρη εκμετάλλευση των επιχειρησιακών πόρων της εταιρείας αποτέλεσε καίρια επένδυση για την μεγιστοποίηση της εργασιακής αποδοτικότητας και τον κατάλληλο προγραμματισμό για τις δραστηριότητες της.

Μία σημαντική καινοτομία είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους πελάτες μας να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις παραγγελίες τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας για την ταχύτερη εξυπηρέτηση τους.

Η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας όλων των λειτουργιών και δυνατοτήτων που παρέχει το ERP λογισμικό μας υλοποιείται με την χρήση διπλών και εναλλάξιμων servers, οι οποίοι τροφοδοτούνται ηλεκτρικά απο εξασφαλισμένη παροχή (UPS, γεννήτρια). Επίσης το ειδικό computer room που φιλοξενεί όλο τον κεντρικό μηχανογραφικό μας εξοπλισμό επιτηρείται από ειδικό σύστημα πυρανίχνευσης.

Οι νέοι αποθηκευτικοί χώροι διαθέτουν σύστημα επιτήρησης θερμοκρασίας, καθώς και ψυκτικό θάλαμο με ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας για να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές αποθήκευσης φάρμακων.

Διαθέτουν επίσης, αυτόματο σύστημα υψηλής τεχνολογίας διαχωρισμού των παραγγελιών (auto –pickers), μειώνοντας τους χρόνους εκτέλεσης των παραγγελιών και της αποστολής τους

Ο συνολικός στόλος των μεταφορικών μέσων περιλαμβάνει 4 φορτηγά, 4 ΙΧ και 6 μοτοποδήλατα για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.

Ειδικότερα, από την Ρόδο λαμβάνει χώρα κάλυψη των νήσων Ρόδου-Χάλκης – Τήλου – Σύμης – Καρπάθου – Καστελλορίζου.

Πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία και δεύτερης εταιρείας στην Κω για την άμεση κάλυψη των πελατών του βόρειου Δωδεκανησιακού συμπλέγματος.