Η Διοίκηση της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.»,  υλοποιώντας το εταιρικό όραμα, σχεδιάζει προσεκτικά, χωρίς προσπάθειες εντυπωσιασμού, όλες τις επιχειρηματικές κινήσεις

Στην τροχιά μιας σταθερής και επιτυχημένης αναπτυξιακής πορείας, η Διοίκηση κατευθύνει την εταιρεία για να ανταποκριθεί δυναμικά στις νέες προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά της, συνδυάζοντας αρμονικά τη δημιουργική σκέψη των ανθρώπων της με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στον τομέα του φαρμάκου.                                  

Η διοικητική αντίληψη της εταιρείας θεμελιώνει ένα εξαίρετο εργασιακό κλίμα, που βασίζεται στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.