Η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1983 από τον Γεώργιο Φρόνα και δραστηριοποιείται με επιτυχία στην κάλυψη των αναγκών όλων των φαρμακείων στα Δωδεκάνησα, σε φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ένα σημαντικό πελατολόγιο στον χώρο των καταστημάτων χονδρικής-λιανικής. Μέχρι σήμερα καλύπτονται συνολικά 770 σημεία πώλησης σε ολόκληρο το Νομό.

Από τον Οκτώβριο του 1995, συστάθηκε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων το οποίο λειτουργώντας δυναμικά έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην διεύρυνση του εμπορικού αντικειμένου και την ανάπτυξη των πωλήσεων των συνεργατών μας.